Lịch công tác tuần từ 08/12 đến 14/12/2014 (Khóa 2)

Thứ/NgàySáng  ChiềuTối 
HAI

(08/12)

Trực chỉ huy: PGĐ Nguyễn Thanh Sâm

Trực nội vụ: C2

Giao ban đầu tuần: 8h30

 

Các đơn vị rút kinh nghiệm đào tạo

Tu sửa cơ sở vật chất doanh trại

Hoàn thành điểm, chứng chỉ

Kiểm kê quân trang, học cụ, vũ khí

 

Trực tối: C2

Tưới cây: C2+HC-TH

BA

(09/12) 

 

Trực chỉ huy: PGĐ Lê Văn Chức

Trực nội vụ: C3

 

 

Đào tạo phân công các nhóm làm nội dung học kỳ quân đội (2 nhóm)

CSVC làm dự toán kinh phí học kỳ quân đội

 

Trực tối:C3

Tưới cây: C3+HC-CSVC


(10/12) 

Trực chỉ huy: PGĐ Nguyễn Thanh Sâm

Trực nội vụ: C1

 HC-TH làm kế hoạch phối hợp tổ chức học kỳ quân đội

 

Trực tối: C1

Tưới cây: C1+HC-TH

 

NĂM

(11/12) 

 

Trực chỉ huy: PGĐ Lê Văn Chức

Trực nội vụ: C2

 

Sinh hoạt chi bộ

Trực tối:C2

Tưới cây: C1+HC-CSVC

SÁU

(12/12) 

Trực chỉ huy: PGĐ Nguyễn Thanh Sâm

Trực nội vụ: C3

 

Hội đồng khoa học thẩm định nội dung, kế hoạch, cơ sở vật chất Học kỳ quân đội

 

Trực tối: C3

Tưới cây: C3+HC-TH

BẢY

(13/12) 

Trực chỉ huy: PGĐ Lê Văn Chức

Trực nội vụ: C1

Nghỉ

THực hiện kế hoạc đào tạo lái xe B2

Nghỉ

Trực tối: C1

Tưới cây: C1+HC-HC-CSVC

CN

(14/12) 

Trực chỉ huy: PGĐ Nguyễn Thanh Sâm

Trực nội vụ: C2

Nghỉ

Thực hiện kế hoạch đào tạo lái xe B2

Nghỉ

Trực tối: C2

Tưới cây: C2+HC-TH

 

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La