xnxx sex videos

hd bf english mein

porn tube eporner sex beeg

xxxmobilporn

xxxsextres freepornvideosite hotoneporn

fullteenporno

pornvidwatch xxxsexwatch fastmobilesporn freexvideotubes

fastmobiporn

xnxx xvideos adultpornmovie

xxxvideostuber

Kết quả thực hiện liên kết đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Kết quả thực hiện liên kết đào tạo

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

I. Đặc điểm tình hình 

  1. Thuận lợi

        Trong suốt thời gian qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (Trung tâm GDQP&AN) đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Vụ GDQP và AN - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng; sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị chức năng trong nhà trường; sự nỗ lực tích cực, tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn đơn vị.

        Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN,Trường Đại học Tây Bắc đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác GDQP&AN trong tình hình mới, Luật GDQP&AN và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác QP&AN của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các chỉ thị, nghị quyết về công tác GDQP&AN của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, HĐGDQPAN Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo.

        Trung tâm GDQP&AN luôn thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của ngành, của nhà trường có tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ giảng viên, không ngừng học tập, nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, như ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn học GDQP&AN của Trung tâm. Giữ vững nề nếp, kỷ cương, quy trình, quy chế, chế độ hoạt động được bổ sung theo hướng nâng cao chất lượng, tính chính quy, chuyên nghiệp.

  1. Khó khăn

        Năm 2020, Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Tình hình đó đã tác động không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động GDQP&AN tại Trung tâm. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGĐT thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BGĐT đã đặt ra cho Trung tâm những nhiệm vụ hết sức nặng nề.

        Đơn vị đi vào hoạt động từ năm 2013, tuy vậy, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ chưa được đồng bộ, còn thiếu so với những yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Trung tâm vẫn còn thiếu thốn hoặc chưa đạt chuẩn như nơi ăn ở, sinh hoạt, khu vui chơi, giải trí, sân chơi thể thao, thư viện; hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, các thiết bị phục vụ dạy - học, mô hình, học cụ… Khó khăn đó đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả GDQP&AN cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm.

        Khung chương trình quy định để đào tạo cho các đối tượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 05/2020/TT-BGĐT) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH) không thống nhất.

Sinh viên học tập tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc

II. Kết quả thực hiện Liên kết đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng năm và an ninh năm 2020

        Trung tâm đã xác định những mục tiêu cơ bản là trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Giáo dục Quốc phòng - An ninh như: điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vinh dự  trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ được âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, tích cực tham gia công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của địch...cho học sinh, sinh viên.

       Tháng 9 năm 2020, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức thành công Hội nghị Triển khai Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc liên kết đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh với các trường của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

       Theo phân luồng của Thông tư 123/2015/TTLB-BGDĐT-BQP-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 và Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ sung các trường liên kết môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm có các Trường sau:

- Trường Đại học Tây Bắc;

- Trường Cao đẳng Y tế Sơn La;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La;

- Trường Cao đẳng Sơn La;

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu;

- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên;

- Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên;

- Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên.

        Theo kế hoạch các đơn vị liên kết sẽ tập trung về Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc để thống nhất tổ chức thực hiện giảng dạy, học tập môn học GDQP&AN đảm bảo đúng quy định, đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQP&AN.

         Kết quả thực hiện trong năm 2020, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện đào tạo được 05 khóa học cho 02 trường đó là Trường Đại học Tây Bắc Và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, tỉnh Sơn La với 767 sinh viên. Trong đó số lượng sinh viên đạt loại Giỏi là 44 sinh viên, loại Khá là 442 sinh viên, Trung bình là 269 sinh viên, loại Đạt là 8 sinh viên và Không đạt là 04 sinh viên.

TT

Khóa

Trường

Giỏi

Tỉ lệ %

Khá

Tỉ lệ %

TB

Tỉ lệ %

Đạt

Tỉ lệ %

K.Đạt

Tỉ lệ %

Tổng

1

39

Trường Đại học Tây Bắc

0

0%

10

24,4%

28

68,3%

1

2,4%

2

4,9%

41

2

40

Trường Đại học Tây Bắc

0

0%

75

37,3%

122

60,7%

2

1%

2

1%

201

3

41

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

34

21%

124

76,5%

3

1,9

1

0,6%

0

0%

162

4

42

Trường Đại học Tây Bắc

6

2,9%

120

57,7%

82

39,4

0

0%

0

0%

208

5

43

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

4

2,5%

113

73%

34

22

4

2,5%

0

0%

155

Tổng

44

5,7%

442

57,7%

269

35,1%

8

1%

4

0,5%

767

        Đối với các trường liên kết theo phân luồng của Bộ Quốc phòng tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu sẽ thực hiện nhiệm vụ đào tạo vào đầu năm 2021 theo như đăng ký, tổng số sinh viên của các trường liên kết ước tính khoảng 2000 đến 2500 sinh viên trong một năm.

Hoạt động học thực hành ngoài thao trường

                                                                                                                                                  T/M TRUNG TÂM GDQP&AN TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC

                                                                                                                                                  THẠC SỸ. DƯƠNG XUÂN LƯỢNG

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La