Quyết định công nhận kết quả học tập Khóa 61 năm học 2022 - 2023

Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả học tập Khóa 60 năm học 2022 - 2023

Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả học tập Khóa 59 năm học 2022 - 2023

Xem tiếp...

Điểm thi học phần khóa 5 năm học 2013-2014

Chi tiết điểm trong file đính kèm (mỗi lớp 1 Sheet).

Điểm thi học phần khóa 1 năm học 2014 - 2015

Chi tiết điểm trong file đính kèm (mỗi lớp 1 Sheet).

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La