無効なURLです

無効なURLです。
プログラム設定の反映待ちである可能性があります。
しばらく時間をおいて再度アクセスをお試しください。

Bài viết kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2/1930-03/2/2021

ĐẢNG, MÙA XUÂN VÀ NIỀM TIN

Mùa Xuân này Đảng ta bước sang tuổi 91. Gần một thế kỷ Đảng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, có lúc vận mệnh cả dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhưng với bản lĩnh Cách mạng của Đảng, kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng dẫn đường, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, che chở, giúp đỡ, lại có tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, Đảng ta đã cầm lái con thuyền Cách mạng Việt Nam, dẫn dắt nhân dân ta vững bước tiến lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trọn vẹn thành quả của Cách mạng mà Đảng ta, nhân dân ta đã dày công vun đắp, xây dựng cho đến hôm nay. 

Kỉ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2/1930-03/2/2021

 

Quay lại lịch sử vẻ vang của Đảng ta từ mùa Xuân 1930 (Đảng ta thành lập) đến mùa Xuân 2021 này, 91 năm với những cột mốc lịch sử Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân, dân tộc làm Cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thật hào hùng: Đảng 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 giành thắng lợi từ tay thực dân, phong kiến, mở ra một trang sử mới của dân tộc - thời kỳ độc lập, tự do, nhân dân ta được làm chủ đất nước. 24 tuổi Đảng, Bác Hồ tiếp tục lãnh đạo quân và dân ta làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, quét sạch thực dân Pháp ở miền Bắc; xây dựng miền Bắc hậu phương vững mạnh cho giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 45 tuổi Đảng ta đã làm thế giới kinh ngạc, khâm phục tư tưởng của Bác Hồ “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”,  “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, để đến ngày 30.4.1975, lá cờ bách chiến, bách thắng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc dinh Độc Lập; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đại thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đưa non sông ta thu về một mối. 

Hôm nay đất nước ta là một nước độc lập, tự do, nhân dân ta được sống trong hòa bình, xây dựng, kiến thiết đất nước. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ta đã nêu rõ: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường”. Việt Nam đã và đang mở rộng quan hệ quốc tế với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc… tạo nền tảng vững chắc để đất Nước cùng các nước nâng tầm hợp tác vì lợi ích của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sau 35 năm Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta từng ngày thay da đổi thịt, nhịp sống sôi động, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; đặc biệt đồng bào các dân tộc ở miền núi, vùng nông thôn đói nghèo, lạc hậu đang dần bị đẩy lùi… Sức sống mới của cả đất nước ta đang vươn lên như mùa Xuân. 

Mùa Xuân này, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa 52 năm. Đảng ta, nhân dân ta đã và đang tiếp tục thực hiện tốt Di chúc và tư tưởng của Người: “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, và đặc biệt “không một ai bị bỏ lại ở phía sau” “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đảng ta tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng” nhằm làm cho tổ chức Đảng ta trong sạch, vững mạnh, để mỗi Đảng viên thật sự là người “đầy tớ” trung thành của nhân dân. 

 Đón một mùa Xuân mới đang về trên đất Nước, dân tộc ta, nhân dân ta đang chờ đón Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với một niềm tin son sắt, quyết đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, văn minh sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Bài viết tuyên truyền Kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Viết Nam (22/12/1944 - 22/12/2021)

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM: 77 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH!

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Lịch sử đã ghi dấu, lần đầu tiên đất nước ta có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; không chỉ làm tròn chức năng đội quân chiến đấu mà còn là một đội quân công tác, lao động sản xuất, xứng đáng với những lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Quân đội tham gia chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam

Bước vào thời kỳ mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; không ngừng xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện tính kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi “Quân Đội nhân dân Việt Nam” anh hùng.

Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi

Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và Mỹ dành thắng lợi. Thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 38-CT/TW, quyết định lấy ngày 22/12 là thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22 tháng 12 thực sự trở thành ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, là một ngày hội nhằm tôn vinh và nhân lên giá trị cao đẹp của hình ảnh người “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét văn hóa đặc trưng riêng của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống tinh thần yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhân tố cốt lõi, nền tảng để đất nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sức mạnh, sự hội tụ của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, được Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tiếp tục quán triệt, coi đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bài viết tuyên truyền ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là dấu mốc quan trọng về lịch sử cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới. Để mỗi năm có một ngày tràn ngập hoa thì đã có không ít máu và nước mắt của phụ nữ đã đổ xuống trong quá khứ.

Ngày 8/3 là dấu mốc quan trọng về lịch sử cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới. Để mỗi năm có một ngày tràn ngập hoa thì đã có không ít máu và nước mắt của phụ nữ đã đổ xuống trong quá khứ.

Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào nữ công nhân nước Mỹ. Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng bọn chủ tư bản trả lương rất rẻ mạt, giờ giấc làm việc không hạn định cốt sao thu được nhiều sản phẩm cho chúng.

Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8 tháng 3 năm 1857, nữ công nhân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ nữ công nhân ngành dệt và ngành may tại hai thành phố Chi-ca-gô và New York. Mặc dù bị bọn tư bản thẳng tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của nữ công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức, một nước có kỹ nghệ tiên tiến lúc bấy giờ.

Trong phong trào đấu tranh giai cấp lúc đó đã xuất hiện hai nữ chiến sỹ lỗi lạc, đó là bà Cla-ra Zet-kin (Clara Zetkin – người Đức) và bà Rô-gia Lúc-xăm-bua (người Ba Lan). Nhận thức được sự mạnh mẽ và đông đảo của lực lượng lao động nữ và sự cần thiết phải có tổ chức, phải có lãnh đạo để giành thắng lợi cho phong trào phụ nữ, nên năm 1907 hai bà đã cùng phối hợp với bà Crup-xkai-a (vợ đồng chí Lê-nin) vận động thành lập Ban “Thư ký phụ nữ quốc tế”. Bà Cla-ra Zet-kin được cử làm Bí thư.

Năm 1910, Đại hội phụ nữ quốc tế XHCN họp tại Cô-pen-ha-gen (Thủ đô nước Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8/3 làm “Ngày Quốc tế Phụ nữ”, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu:

- Ngày làm 8 giờ.

- Việc làm ngang nhau.

- Bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Từ đó ngày 8/3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

Nhiều sự kiện đáng chú ý khác liên quan đến ngày 8/3 như cuộc đấu tranh lớn tại Nga vào ngày 23/2/1917 theo lịch Nga và là ngày 8/3 theo dương lịch, những nữ công nhân đã ồ ạt tấn công khắp các đường phố của Nga. Sự kiện đó sau này được đánh giá là một trong những tác nhân châm ngòi cho Cách mạng Tháng Mười Nga. Ngoài ra, còn rất nhiều cuộc đấu tranh của phụ nữ trên thế giới cũng nổ ra vào tháng 3 lịch sử.

Năm 1975, Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày 8/3 hằng năm làm “Ngày Quốc tế Phụ nữ”. Hai năm sau, LHQ đã thông qua nghị quyết các nước thành viên kỷ niệm ngày 8/3 như là ngày vì quyền bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho thế giới.

Ngày nay, lễ kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phụ nữ” thường được tổ chức rất trang trọng: một ngày tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp dành cho phụ nữ. Trong 365 ngày trong năm, người phụ nữ có riêng một ngày để được cả xã hội quan tâm, ngợi ca và cả bày tỏ niềm kính trọng. Một ngày để phái mạnh thể hiện tình cảm của mình với những người mà mình yêu quý, “bù đắp” cho những vất vả của những người mẹ tảo tần cho gia đình và xã hội, những người vợ đảm đang, vun vén dựng xây tổ ấm gia đình.

Trong xã hội hiện đại: phụ nữ là người gánh vác trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành, là người nội trợ chính trong gia đình, là người lao động kiếm tiền ngang bằng (thậm chí nhiều hơn) nam giới, là những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội, là một nửa rất quan trọng của thế giới.

Một góc nhỏ vườn hoa Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc nở rộ chào mừng 8/3/2022

Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023), thầy và trò Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc đã có rất nhiều những hành động thiết thực để phụ nữ Việt Nam nói chung, những người phụ nữ mà mình yêu quý nói riêng ngày càng có nhiều điều kiện để thành đạt hơn, đảm đang hơn, tự tin hơn và xinh đẹp hơn. Chúc tất cả cô giáo, các em sinh viên  nữ của Trường Đại học Tây Bắc có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong ngày lễ đầy ý nghĩa này.

Thạc sỹ. Đoàn Thị Nguyên

Chuyên viên Ban Đào tạo và Quản lý sinh viên

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Bắc

CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN THAM GIA HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN 

Xem tiếp...

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La