sex videos live xnxx video tv xxx

free xxx watch

xxx porn

xxx sex xhamster

pornhub

chudai indian sex

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube

Kế hoạch năm học 2021-2022

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trung tâm. Nâng cao chất lượng đội ngũ, số lượng cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động liên kết với các Trường trong và ngoài tỉnh.

- Hoàn thành tốt mọi công việc của Nhà trường giao.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên trong Trung tâm.

  1. Yêu cầu

- Toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị cùng nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch năm học đề ra.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc đối với mỗi cán bộ, giảng viên.

II. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

  1. Dự báo tình hình Nhà trường

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh cả đất nước đang chung tay phòng, chống đại dịch Covid 19. Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn trường tiếp tục thi đua đạt thành tích tốt trong công tác giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực dồi dào cho khu vực Tây Bắc.

  1. Dự báo tình hình đơn vị

- Tình hình đơn vị trong năm học 2021-2022 tăng thêm 03 biên chế. Trong đó 02 biên chế là giảng viên, 01 chuyên viên được bố trí vào các bộ phận còn thiếu của đơn vị.

- Số lượng sinh viên theo phân luồng là 09 trường của ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Dự kiến thêm 02 trường của Sơn La đó là trường Trung cấp luật Tây Bắc và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La

* Thuận lợi

  Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của Trường Đại học Tây Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Trung tâm hiện đã được bàn giao tòa nhà K6 của Trường Đại học Tây Bắc làm nơi ở, sinh hoạt cho cán bộ và HSSV học tập. Trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học khá đầy đủ nhưng do thời gian sử dụng đã lâu nên tình trạng đã cũ và cần sửa chữa bổ sung. An ninh trật tự được đảm bảo tốt. Môi trường học tập ngày càng thân thiện và thay đổi theo hướng hiện đại, giúp cho sinh viên yêu trường mến lớp, có ý thức học tập tốt, giữ gìn trường lớp doanh trại sạch đẹp.

          Đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết,  chủ trương của ngành, của nhà trường.

    Đa số các thành viên trong trung tâm có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đổi mới phương pháp giáo dục hiện đại như dạy học tích hợp, dạy học cá thể.

    Tập thể giảng  viên, cán bộ không ngừng nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, mạnh dạn đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

* Khó khăn

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, Trung tâm vẫn còn gặp một số khó khăn cụ thể sau:

Trình độ năng lực của giảng viên chưa đồng đều. Bên cạnh đó, một số giảng tính chủ động trong việc điều chỉnh các hoạt động giảng dạy, giáo dục cho phù hợp với yêu cầu bài dạy và tình hình thực tế của sinh viên.

Việc sắp xếp thời khoá biểu đôi khi chưa đảm bảo tính khoa học, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiều loại hình đào tạo.

Số lượng giảng viên tham gia công tác giảng dạy đúng chuyên ngành cho HSSV còn hạn chế.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

Cơ sở vật chất chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc cho cán bộ, giảng viên.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  1. Công tác chính trị, tư tưởng

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Việc tổ chức quán triệt trong năm học thực hiện thường xuyên. Các nội quy, quy định được phổ biến cụ thể và thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của Trung tâm, đánh giá trong sơ kết và tổng kết

 

 

- Cán bộ, viên chức của Trung tâm tham gia các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức.

- Phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ

8/2021-6/2022

 

- Tự học, bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, tác phong

- Đánh giá xếp loại công chức hàng tháng

8/2021-6/2022

 

- Làm các thủ tục kết nạp Đảng cho 02 đồng chí.

- Kiểm tra và giám sát các đồng chí trong thời gian thử thách

8/2021-6/2022

02 đồng chí

  1. Công tác tổ chức, cán bộ

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- 03 cán bộ, giảng viên tham gia lớp thạc sỹ

Thường xuyên đôn đốc cán bộ, giảng viên và yêu cầu báo cáo theo tiến độ

03 đồng chí

Hoàn thành

- Xây dựng KPIs của Trung tâm

Giao cán bộ phụ trách và xác định thời gian

1 bản KPIs

07-10/2021

Hoàn thành

2.3. Công tác đào tạo

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Thực hiện công tác đào tạo môn GDQPAN cho sinh viên các Trường CĐ, ĐH theo phân luồng của Bộ. (09 trường CĐ,ĐH của tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) và 02 trường trung cấp không trong phân luồng (Trung cấp luật Tây Bắc, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La)

- Phối hợp với các trường liên kết xây dựng kế hoạch huấn luyện môn GDQPAN cho sinh viên.

 

8/2021-6/2022

 

Đào tạo 09 khóa

- Tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN cho trường TH,THCS,THPT Chu Văn An

- Phối hợp với trường TH,THCS,THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch đào tạo

Học kì I: 12/2021

Học kì II: 3/2022

Hoàn thành

 

2.4. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- 02 đề tài cấp cơ sở

Các bộ phận, cá nhân đăng kí, thực hiện

8/2021-6/2022

Hoàn thành 02 đề tài cấp cơ sở

- 09 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN

Các cán bộ, giảng viên đăng kí, thực hiện

8/2021-6/2022

09 bài báo

- Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng môn học GDQPAN cấp Trung tâm

Đơn vị đăng kí, thực hiện

4/2022

Hoàn thành

2.5. Công tác kết nối và phục vụ cộng đồng

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Kế hoạch kết nối phục vụ cộng đồng năm 2021-2022

Xây dựng Kế hoạch

1 bản Kế hoạch

8/2021-6/2022

 Được phê duyệt

- Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 cho học sinh, sinh viên

Cử cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do Nhà trường chỉ đạo

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức chương trình Học kì hè Quân đội năm 2022

Xây dựng chương trình, tuyển sinh và thực hiện chương trình

02 khóa

6/2022-7/2022

Tổ chức 02 khóa học

- Báo cáo hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm 2021-2022

Viết báo cáo

01 bản Báo cáo

6/2022

Hoàn thành

2.6. Công tác đảm bảo chất lượng

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Thực hiện đào tạo, công nhận kết quả học tập, phát chứng chỉ cho sinh viên đủ điều kiện hoàn thành môn học GDQPAN

Đào tạo, kiểm tra, cấp phát chứng chỉ

8/2021-6/2022

99% Sinh viên hoàn thành môn học và được cấp chứng chỉ theo quy định

- Tổ chức dự giờ, kiểm tra chất lượng giảng dạy của từng giảng viên.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy trong từng khóa học

8/2021-6/2022

100% giảng viên đạt chất lượng giảng dạy từ Khá trở lên

- Lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng giảng dạy môn GDQP&AN

- Lấy ý kiến từ người học

Trong các khóa đào tạo

Hoàn thành

2.7. Công tác tin học hóa, chuyển đổi số

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Sử dụng, quản lí, lưu trữ các văn bản qua hệ thống ioffice thành thạo đạt hiệu quả tốt.

Các bộ phận có tài khoản ioffice theo dõi, lưu trữ, phổ biến các văn bản có liên quan đến đơn vị

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Quản lí, sử dụng website đơn vị vào mục địch quảng bá hình ảnh Nhà trường và đơn vị qua các bài viết, tin tức hàng tuần, hàng tháng.

 

Phân công cán bộ, giảng viên viết bài, đăng tải các tin tức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Trung tâm và Nhà trường

Mỗi tháng 01 bài viết đăng trên website Trung tâm hoặc website Nhà trường.

8/2021-6/2022

10 bài viết, tin tức đăng trên website đơn vị hoặc website Nhà trường

2.8. Công tác học sinh-sinh viên

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Quản lý sinh viên học tập tại Trung tâm.

Quản lý, làm công tác tư tưởng cho sinh viên học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt.

09 khóa

8/2021-6/2022

09 khóa

100% sinh viên không vi phạm kỉ luật đơn vị

2.9. Công tác tài chính

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

Xây dựng bảng dự toán kinh phí năm học 2021-2022

Lập bảng dự toán, trình duyệt

06/2021

Hoàn thành

Thực hiện báo cáo tài chính đúng quy định, thời hạn

Viết báo cáo, trình duyệt

12/2021

Hoàn thành

2.10. Các hoạt động khác

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Công tác đoàn thể…

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Tổ chức hội thao bóng chuyền

Xây dựng kế hoạch, thực hiện trong từng khóa học

9 khóa

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức thi gấp nội vụ

Xây dựng kế hoạch, thực hiện trong từng khóa học

9 khóa

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức hội thi văn nghệ

Xây dựng kế hoạch, thực hiện trong từng khóa học

9 khóa

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên tham quan nghỉ mát.

Xây dựng kế hoạch, căn cứ tình hình dịch bệnh để triển khai tổ chức

4/2022

Hoàn thành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị liên kết

1

Tháng 8/2021

Tổ chức Hội nghị liên kết môn GDQPAN

Các trường CĐ,ĐH của 3 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên

2

Tháng 9,10,11/2021

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc (Khóa 47+48) và học sinh trường TH, THCS, THPT Chu Văn An

Trường Đại học Tây Bắc

3

Tháng 12/2021

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Sơn La (Khóa 49)

Trường  Cao đẳng Y tế Sơn La

4

Tháng 12/2021

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Sơn La (Khóa 50)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Sơn La

5

Tháng 01/2022

- Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La (Khóa 51)

 

- Báo cáo Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương về công tác GDQP&ẠN học kỳ I năm học 2021-2022

- Trường Cao đẳng Sơn La

 

 

- Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương

6

Tháng 02/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; Cao đẳng Nghề Điện Biên (Khóa 52+53)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; Cao đẳng Nghề Điện Biên

7

Tháng 03/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (Khóa 54)

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

8

Tháng 04/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Điện Biên (Khóa 55)

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

9

Tháng 05/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu (Khóa 56)

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

10

Tháng 06/2022

- Tổ chức chương trình Học kì hè quân đội năm 2022

 

- Báo cáo Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương về công tác GDQP&ẠN học kỳ I năm học 2021-2022

- Các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

 - Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

 CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Học kỳ quân đội là mô hình giáo dục tổng hợp dành cho thanh thiếu niên thông qua chương trình rèn luyện, trải nghiệm thực tế trong môi trường Quân đội.

Học kỳ quân đội đào tạo và huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, ý thức trách nhiệm đối với xã hội và gia đình và góp phần định hướng nhân cách cho thanh thiếu nhi.

Một buổi chào cờ đầu tuần cuả Trung tâm  GDQP&AN

Các bậc phụ huynh đang tìm kiếm một chương trình hoạt động hè để cho con có một mùa hè thật ý nghĩa và bổ ích. Lo lắng con chỉ ở nhà nghịch điện thoại, internet trong cả kỳ nghỉ hè. Mong muốn con mình vừa được vui chơi khỏe mạnh vừa có những kỹ năng sống bổ ích, có lối sống khoa học, nề nếp, kỷ luật?

Hãy đến với chương trình “Học kỳ quân đội” của Trung tâm GDQP&AN đây chính là điểm đến lý tưởng và đầy thú vị cho các con.

Nội dung huấn luyện của Học kỳ quân đội xây dựng dựa trên cơ sở chương trình GDQP&AN kết hợp với nhu cầu thực tế về kỹ năng sống. Môi trường được tạo ra có các yếu tố đặc trưng là tính kỷ luật, tính tập thể và tính tự giác, tự lập.

Tập trung vào 3 nội dung huấn luyện chính: Nội dung Quân sự, Nội dung Kỹ năng và Nội dung bổ trợ .

Nội dung quân sự (50%)Bao gồm các nội dung huấn luyện với mục tiêu giúp các học viên trở thành những người lính thực thụ, với bản lĩnh ý chí kiên định, kỷ luật thép và tinh thần đồng chí đồng đội cao cả, thiêng liêng.

Giới thiệu một vũ khí bộ binh và các động tác cơ bản

Nội dung kỹ năng sống (40%): Đây là nội dung nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, rèn luyện ý chí và định hướng nhân cách, lối sống cho các chiến sĩ, nhằm giúp các chiến sĩ tạo lập bản thân tốt nhất trong các môi trường, hoàn cảnh khác biệt.

Một buổi học kỹ năng sống  của Trung đội 2

Nội dung bổ trợ (10%)Các hoạt động về văn thể mỹ, tự làm các công việc cá nhân, vui chơi giải trí lành mạnh. Nhằm hình thành các thói quen tốt, đồng thời để gắn kết tình cảm và xoa dịu nổi nhớ nhà của các em.

Hoạt động bơi lội gẵn với kỹ năng chống đuối nước

NHỮNG ĐIỀU TUYỆT VỜI MÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ QUÂN ĐỘI MANG LẠI CHO CON BẠN

Trải nghiệm thực tế nhiều hơn

Tham gia Học kỳ Quân đội, các con được trở thành một người chiến sỹ thực thụ, tất cả các chế độ sinh hoạt, huấn luyện được thực hiện một cách đặc biệt mà chỉ có trong Học kỳ Quân đội mới có. Đồng thời các con được tham gia các trò chơi tập thể, những màn dân vũ đặc sắc, những kỹ năng sống và những buổi hành quân rèn luyện đáng nhớ, được trải nghiệm đã ngoại, bơi lội… Ngoài ra các con còn được đồng đội gọi với hai chữ thân thương là “Đồng Chí”.

 

 

Hình ảnh bữa cơm giã ngoại do các chiễn sĩ cùng các thầy tự chế biến

Học hỏi kỹ năng

Bên cạnh việc rèn luyện với kỷ luật thép, xây dựng tinh thần đồng đội, rèn luyện bản lĩnh, ý chí cá nhân. Ở đây, các con cũng sẽ được giáo dục và rèn luyện kỹ năng qua những buổi nói chuyện chuyên đề về các kỹ năng sống cần thiết. Tại khóa học, các con sẽ được trang bị kiến thức về kỹ năng sống như kỹ năng giao tiếp, tự vệ bản thân, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại, thoát hiểm, phòng chống đuối nước… Đây là những kỹ năng cần thiết để giúp các bạn nhỏ có thể tự tin và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Đoàn kết và ý thức kỷ luật

Ở đây, các con sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè. Chính vì tính chất của khóa học Quân đội, với phương châm “Lấy cá nhân rèn tập thể” các con sẽ được học cách đoàn kết, tinh thần làm việc nhóm và giúp đỡ bạn bè . Đây cũng sẽ giúp các con trở nên tự tin trong giao tiếp, đồng thời xây dựng sự thân thiện và hòa đồng khi còn nhỏ. Song song với đó, khi tham gia Học kỳ Quân đội các con sẽ sinh hoạt theo đúng giờ giấc 11 chế độ trong ngày như một chiến sĩ và chấp hành theo nội quy, hình thành thói quen nghiêm túc, làm việc có giờ giấc, có kế hoạch, ngăn nắp, gọn gàng tỉ mỉ, những điều đó hình thành nên thói quen tốt cho con.

Cuộc thi gấp nội vụ: Các bố mẹ thấy vuông chưa nào

Tự lập, tự giác và tự tin hơn

Khi tham gia Học kỳ Quân đội, các con sẽ rèn luyện được tính tự giác, tự lập và tự làm mọi việc. Các con sẽ tự chịu trách nhiệm với vệ sinh cá nhân của bản thân, hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Tại đây, các con sẽ hình thành thói quen tự làm mọi việc mà không còn dựa dẫm vào bố mẹ. Bên cạnh đó, với thói quen sinh hoạt điều độ, xa rời smart phone, internet ở trong môi trường học tập này, các con sẽ có cơ hội bộc lộ mình nhiều hơn khi hòa vào tập thể. các con cũng dần nhận thức được điểm mạnh và yếu của bản thân hơn. Trước khi kết thúc khóa học, các con sẽ có cơ hội thể hiện sự tự tin thỏa sức ca hát, vũ đạo của mình trên sân khấu GALA văn nghệ đầy sôi động.

Đêm GALA văn nghệ do các chiến sĩ nhí biểu diễn

Biết chia sẻ và yêu thương gia đình

Chương trình xây dựng các chuyên đề về cảm xúc gia đình, để các con hiểu được tình cảm bao la của cha mẹ dành cho các con, đồng thời chính những ngày tháng xa gia đình các con mới cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình dành cho mình, những phút giây đầy lắng đọng, các con hồi ức lại những gì mình đã từng trải qua, những phút lầm lỗi đã khiến mẹ cha buồn. Tiếng nức nở và những giọt nước mắt đã khiến những trang thư, những nét chữ nhòa đi khi những dòng tâm sự từ sâu thẳm trái tim của các con gửi về cho bố mẹ.

Những giọt nước mắt  sau khi nghe thuyết trình về tình yêu gia đình, cha mẹ

Mạnh mẽ, bản lĩnh và có ý chí tự lập hơn

Một trong những yếu tố hấp dẫn các bạn trẻ khi tham gia chương trình Học kì Quân đội là việc đương đầu và chinh phục các thử thách. Việc phải chấp hành tính kỷ luật rèn luyện cho các con một tinh thần mạnh mẽ. Phải vượt qua những thử thách khi xa gia đình từ những việc nhỏ như thức dậy sớm gấp chăn màn, tập trung đúng giờ, dọn dẹp phòng ở, đi lại có hàng ngũ rèn luyện cho con một bản lĩnh kiên cường, giúp con tự lập sau khi kết thúc chương trình Học kỳ quân đội

Các chiến sĩ nhí làm quen với những công việc hàng ngày để có thể giúp đỡ bố mẹ

Ý NGHĨA CỦA HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

Tất cả các chiến sĩ sau 10 ngày quân ngũ, sẽ học được cách sống tự lập, rèn luyện sức khỏe tốt, đoàn kết tốt và có ý thức kỉ luật cao; có kĩ năng sống vững vàng và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đó cũng chính là cam kết giá trị mà những người chung tay làm chương trình Học kì quân đội, trao gửi cho chiến sĩ và các bậc phụ huynh. Xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng, lựa chọn của Quý phụ huynh dành cho Học kì quân đội của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – một địa chỉ tin cậy, chuyên nghiệp trong huấn luyện và đào tạo.

Vậy để cho con có một kỳ nghỉ hè mạnh khỏe và bổ ích các bậc phụ huynh hãy đăng ký cho con tham gia chương trình Học kỳ quân đội do Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc tổ chức.

Liên hệ ngay cho chúng tôi qua hotline:

SĐT: 0975458981 - ThS. Phan Văn Tiển

SĐT: 0974916570 - ThS. Kiều Tiến Lương

Tác giả: Đàm Trung Đức

Trung tâm GDQP và AN Trường Đại học Tây Bắc tổ chức tổng kết chương trình đào tạo khóa 46 cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP và AN) Trường Đại học Tây Bắc tổ chức huấn luyện cho 188 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (từ 07/3/2021 đến 06/4/2021). Khoá học được tiến hành trong điều kiện tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp bởi đợt bùng phát thứ 3 của dịch Covid-19 trên đất nước ta, trong đó, Điện Biên cũng là địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, khoá học cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm GDQP và AN; sự phối hợp điều hành hiệu quả của các đơn vị chức năng; đặc biệt là sự nỗ lực vượt nắng thắng mưa, hăng say luyện tập, quyết tâm hoàn thành mục tiêu học tập của các em sinh viên.

Trong quá trình huấn luyện, học tập, Trung tâm đã chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai bên để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi đơn vị, đồng thời phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác quản lý sinh viên cũng như xử lí các vấn đề nảy sinh trong quá trình đào tạo tại Trung tâm.

Trải qua 01 tháng học tập, sinh hoạt tại Trung tâm, với sự nhiệt huyết, tận tâm trong công việc của cán bộ, giảng viên Trung tâm đã giúp các em nhanh chóng thích nghi với môi trường sinh hoạt, học tập theo nếp sống Quân sự tại đơn vị. Sau 04 tuần học tập, các em sinh viên đã hoàn thành chương trình học GDQP&AN với 4 học phần: Đường lối Quân sự của Đảng; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. Bên cạnh đó, các em sinh viên còn được tham rất nhiều hoạt động giáo dục kĩ năng bổ ích, lý thú góp phần phát triển nhân cách toàn diện, tự giác, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc khóa học, đã có 186/188 sinh viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN (02 sinh viên vì hoàn cảnh gia đình đã xin thôi học), trong đó có: Giỏi = 2/186sv đạt tỉ lệ: 1,1%; Khá = 72/186sv đạt tỉ lệ: 38,7%; Trung bình khá = 104/186sv đạt tỉ lệ: 55,9%; Trung bình = 8/186sv đạt tỉ lệ 4,3%.

Kết thúc tháng học tập và rèn luyện tại Trung tâm GDQP và AN Trường Đại học Tây Bắc, với những kiến thức, kĩ năng đã được tích lũy trong quá trình học tập và rèn luyện đã giúp cho sinh viên trưởng thành hơn, tự lập trong cuộc sống, có ý thức kỷ luật, lý tưởng cách mạng vững vàng, lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và luôn cảnh giác với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nêu cao vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc học tập, tu dưỡng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ, giảng viên của Trung tâm và các sinh viên đến từ Trường Cao đẳng Điện Biên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ môn học GDQP&AN. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động sinh hoạt, học tập của sinh viên Khóa 46:

          

Lễ Chào cờ đầu tuần của sinh viên Khóa 46.

       

Tổ chức học tập trên giảng đường.

        

Sinh viên làm quen với mô hình máy bắn tập MBT-05 trên thao trường.

\     

Rèn luyện gấp nội vụ, một trong những hoạt động rèn luyện quan trọng trong sinh hoạt.

  

  

Lao động vệ sinh cảnh quan đơn vị, xanh, sạch, đẹp.

  

  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Tổ chức Hành quân rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Tối ngày 04/4/2021, Trung tâm tổ chức Lễ Bế giảng Khóa 46 và Đêm Hội diễn văn nghệ với chủ đề: “Thanh Xuân màu áo lính”.

Lể Bế giảng Khóa 46 và Đêm Hội diễn văn nghệ.

Thầy Mai Đình Nam – Chủ tịch Hội đồng Trường CĐSP Điện Biên; Thầy Phạm Xuân Cường – Phó trường Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Trường CĐSP Điện Biên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc Trung tâm tại Lễ Bế giảng Khóa 46.

Mặc dù dưới cơn mưa nặng hạt nhưng “Mưa to như mưa nhỏ, mưa nhỏ như không mưa”, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, cán bộ, giảng viên và các sinh viên Khóa 46 đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Lễ Bế giảng và Đêm Hội diễn văn nghệ.

   

     

  

Sinh viên Khóa 46 trong Đêm Hội diễn văn nghệ

   

ThS. Dương Xuân Lượng - Phó Giám đốc Trung tâm (ảnh trái), Đại tá Trịnh Quang Vượng - Phó Giám đốc Trung tâm (ảnh phải) khen thưởng cho những sinh viên có thành tích cao trong học tập và các tiết mục đạt giải thưởng trong Đêm Hội diễn văn nghệ.

Lễ Bế giảng khóa 46 đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu ấn kỉ niệm của cán bộ, giảng viên Trung tâm và sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên trong lần đầu tiên tổ chức thực hiện liên kết giảng dạy môn học GDQP&AN theo Quyết định số 2320/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng. Mong rằng trong thời gian tới, trên cơ sở mối quan hệ đã được lãnh đạo của hai nhà trường gây dựng, các đơn vị chức năng của hai nhà trường sẽ cùng nhau trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác liên kết đào tạo nói chung và liên kết đào tạo môn GDQP&AN nói riêng.

TRUNG TÂM GDQP VÀ AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 

NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC SỬ DỤNG KHÔNG GIAN MẠNG

Thực hiện công văn chỉ đạo Số: 850 /BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Bắc. Tối ngày 13/03/2020 Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh phối hợp với Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền pháp luật với chủ đề: “Văn hóa ứng xử của giới trẻ với mạng xã hội”.

Tham gia buổi ngoại khóa có đầy đủ cán bộ, giảng viên là các đoàn viên trong Chi đoàn và 188 sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đang học tập tại Trung tâm. 

Tại buổi ngoại khóa, các đoàn viên trong chi đoàn và các sinh vên đã được cô Đèo Thị Thủy – Giảng viên khoa Sơ sở, chủ nhiệm phòng tham vấn Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, làm rõ được những lợi ích cũng như tác hại của mạng xã hội, thực trạng, thủ đoạn, hành vi của loại tội phạm mạng và cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng cho giới trẻ hiện nay giúp các đoàn viên và sinh viên có thêm những kiến thức về luật An ninh mạng, về cách sử dụng không gian mạng hợp lí, tích cực. Đồng thời những thông tin về vấn nạn trên mạng xã hội cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh để các em hướng đến xây dựng một lối sống lành mạnh, tích cực, trong sáng hơn. Bên cạnh đó qua buổi ngoại khóa Chi đoàn Trung tâm đã lồng ghép giới thiệu thông tin các ngành đào tạo của Trường Đại học Tây Bắc tới các em sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên góp phần vào công tác Tuyển sinh của Nhà trường trong năm học 2021 – 2022. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa:

Cô Đèo Thị Thủy - Giảng viên Khoa Cơ sở, Chủ nhiệm phòng tham vấn Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tuyên truyền tới các đoàn viên

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên cùng trao đổi những thông tin về nội dung buổi ngoại khóa

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và giảng viên Đèo Thị Thủy cùng trao đổi nội dung trong buổi ngoại khóa

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và cán bộ Chi đoàn Trung tâm

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRUNG TÂM GDQP&AN VỚI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG "THÁNG THANH NIÊN"

Những ngày tháng Ba đang về trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, trước khi dần khuất bóng, bỏ ngỏ lối về cho tháng Tư giao mùa…Tháng Ba, có những nỗi niềm mơ hồ như sương như khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, trong nụ cười ấm áp gợi về tình yêu, có những nỗi nhớ miên man cháy rực trời chiều, theo sắc đỏ trên mỗi cành hoa gạo, có mưa mùa gầy mỏng mảnh vai áo trắng, có những cơn mơ chập chờn giữa xa xôi và gần gụi, giữa quên quên nhớ nhớ đôi lần ngần ngại phía tháng Ba…

Một tháng Ba nữa lại về, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim khát khao cống hiến… Đâu đó vẫn còn rất nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để gọi tên cho tháng ba này, nhưng đối với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ thì dường như cái tên “Tháng Thanh niên” vẫn là cái tên trọn vẹn nhất.

Nằm trong chuỗi hoạt động “Tháng Thanh niên”, tháng thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tối ngày 8/3, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức sinh hoạt với chủ đề chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Tham dự buổi sinh hoạt có các cán bộ quản lý đại đội và 188 học viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đang học tập môn học GDQP&AN.

Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021)

Với chủ đề chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, các cán bộ đại đội đã giới thiệu về lịch sử ra đời ngày Quốc tế Phụ nữ, ôn lại lịch sử cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 - 43 (Sau Công nguyên). Bên cạnh đó, rất nhiều các hoạt động giao lưu giữa các học viên: múa, hát, kể chuyện đã được các bạn học viên thể hiện.

Hoạt động đã góp phần gắn kết tình đồng đội giữa các học viên đang học tập tại Trung tâm, tạo tinh thần đoàn kết, phấn khởi trong toàn đơn vị. Buổi giao lưu diễn ra rất thành công. Qua đó không chỉ giúp các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi được lẫn nhau và còn giúp các bạn trao gửi thông điệp yêu thương đến các bà, các mẹ, các chị, các bạn gái của mình trong dịp 8/3 đặc biệt này. Có lẽ đây sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp của các bạn trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung tâm.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:

Cán bộ, giảng viên và sinh viên khóa 46 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức ngày lễ 8-3

Cán bộ đại đội và cấc học viên nam tặng hoa và quà cho các học viên nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc triển khai giảng dạy cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Sáng ngày 07/3/2021, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc đã tiếp nhận 188 sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham gia học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN). Đây là khóa học đầu tiên trong năm 2021 và cũng là khóa đầu tiên Trung tâm triển khai Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc liên kết môn học GDQP&AN.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2020, Trung tâm đã tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc liên kết môn học GDQP&AN tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên với sự tham dự của 05 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu.

Sinh viên xếp hàng đợi tiến hành đo thân nhiệt

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường, Trung tâm đã đề nghị với Trạm Y tế Nhà trường phối hợp tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi sinh viên vào Trung tâm.

Cán bộ Trạm y tế Nhà trường phối hợp kiểm tra đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào Trung tâm

Ngay sau khi tiếp nhận, sinh viên nhanh chóng được biên chế thành 02 đại đội. Sinh viên được cấp phát tài liệu, quân trang, nội vụ, nhận phòng ở và nhận dụng cụ phục vụ học tập và sinh hoạt. Vào chiều cùng ngày, các bạn sinh viên đã được sinh hoạt, nghe quán triệt các nội quy, quy định của Trung tâm, được hướng dẫn gấp xếp trật tự nội vụ, nghe giới thiệu tổng quan về Trung tâm.

Sinh viên xếp hàng lên Nhà ăn sinh viên dưới sự chỉ huy của cán bộ đại đội

Với sự giảng dạy nhiệt tình, tận tâm của các giảng viên, cán bộ tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc, các bạn sinh viên sẽ được học tập và sinh hoạt trong một môi trường quân sự. Đây sẽ là khoảng thời gian các bạn được trang bị những kiến thức đầy đủ bao quát về GDQP&AN cùng các hoạt động ngoại khóa như: thể dục sáng, hành quân rèn luyện, luyện tập đội ngũ, thi đấu thể thao, tham gia các hoạt động về văn hoá văn nghệ, các trò chơi vận động. Sinh viên được rèn luyện tính đoàn kết, kỷ luật, tự giác, kiên trì, khắc phục khó khăn trong mọi hoàn cảnh. Sinh viên sẽ được bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ý chí vươn lên và xây dựng, giúp sinh viên hướng đến phương pháp tác phong công tác khoa học, lối sống trách nhiệm. Từ đó, các bạn sinh viên sẽ có những trải nghiệm đầy giá trị và hoàn thành khóa học một cách xuất sắc.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của các đại đội với chủ đề chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lễ Chào cờ đầu tiên của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tại Trung tâm

Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh trong những năm tới

Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong những năm tới

I Phương hướng trong những năm tới

1.Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục quốc phòng và an ninh

        Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, Trung tâm sẽ tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt tập trung kết hợp với lồng ghép trong các đợt sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được mọi đối tượng. Phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ quan chức năng trong đơn vị, đồng thời, bám sát đối tượng để có nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với công tác này, tạo cơ sở để thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp

        Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng, Quân khu, các cơ sở đào tạo liên quan. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, chính quyền, hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Thực hiện tốt cơ chế này không chỉ thiết thực nâng cao chất lượng công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh mà còn góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần đảm bảo chặt chẽ, lấy kết quả thực hiện công tác này là một tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý của các cấp quản lý. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, nhất là các trường đại học khối quân sự phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu giúp các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên xây dựng, bổ sung quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tiễn; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá đúng thực tế, không chạy theo thành tích. Thông qua kiểm tra, Trung tâm kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến trong Giáo dục quốc phòng và an ninh; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, giải quyết dứt điểm vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện

3. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

        Trung tâm tập trung thực hiện tốt việc rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh thuộc diện phải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong mỗi năm học. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, tất cả cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh theo quy định đều được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Cùng với đó, Trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn đơn vị. Nội dung tuyên truyền, phổ biến bảo đảm phong phú, hình thức đa dạng, phương pháp linh hoạt, phù hợp để sinh viên học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

        Để nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, Trung tâm và Nhà trường cần phối hợp, đẩy nhanh thực hiện đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”. Đồng thời, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05-11-2015 quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; thường xuyên đổi mới phương pháp dạy – học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên theo hướng tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã được phê duyệt, coi trọng bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ dạy - học

        Trên cơ sở Quyết định 161/QĐ-TTg, ngày 30-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo”, Trường Đại học Tây Bắc cần chủ động bảo đảm kinh phí, ngân sách để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị dạy - học; củng cố cơ sở vật chất, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập, đáp ứng yêu cầu môn học. Đồng thời, đầu tư hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDQP&AN hiện có cho sinh viên; đầu tư xây mới một số hạng mục công trình đã được phê duyệt, nhằm thu hút từ 80% - 90% số sinh viên được tuyển hằng năm và học sinh trên địa bàn vào học tập, rèn luyện tại Trung tâm. Mặt khác, tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu phù hợp với sự phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

II. Giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh trong những năm tới

        Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm. Đây vừa là mục tiêu, vừa là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm cả trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm cần chủ động xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, phù hợp với tình hình thực tiễn của Trung tâm và Trường Đại học Tây Bắc. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cùng với tăng cường tuyển chọn, kiểm soát chất lượng đầu vào, Trung tâm cần tập huấn, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng và xây dựng hệ thống những kỹ năng sư phạm cần thiết, như: thiết kế bài giảng, tổ chức điều khiển, định hướng hoạt động, phương pháp truyền đạt, giải quyết các tình huống sư phạm… Mặt khác, tăng cường đổi mới phương pháp, duy trì dự giờ, bình giảng, hội giảng để đội ngũ cán bộ, giảng viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy. Hằng năm, Trung tâm cần tổ chức tốt hội thi giảng viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, xác định đây là một hướng quan trọng để bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, rèn luyện kỹ năng sư phạm, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; đồng thời, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập, nghiên cứu cập nhật những kiến thức, thông tin mới về quốc phòng và an ninh để không ngừng nâng cao trình độ. Cùng với đó, cơ quan chức năng của các bộ chủ quản cần tham mưu, đề xuất, xây dựng và trình phê duyệt, ban hành các cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp để đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trung tâm yên tâm, gắn bó với công việc tập trung chuyên môn và nghiệp vụ.

        Thứ hai, đẩy mạnh đổi mới, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy - học. Do tính đặc thù môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thường “khô cứng”, người học dễ nhàm chán, nên Trung tâm cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, gắn với đổi phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá cho giảng viên, phương pháp học của sinh viên theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng sinh viên và sự phát triển của nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở chương trình quy định, cần chủ động nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung mới nội dung, số liệu. Bên cạnh đó, cần hết sức tránh việc lợi dụng “đổi mới” nội dung, chương trình để cho sinh viên “học tủ” một số nội dung kỹ năng quân sự và kiến thức quốc phòng và an ninh để đối phó với công tác kiểm tra, thanh tra, hoặc lấy “thành tích” trong các cuộc thi, kiểm tra, đánh giá kết quả.

        Bên cạnh đổi mới nội dung, chương trình cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính tư duy sáng tạo, tích cực của người học. Theo đó, trước hết cần nâng cao chất lượng soạn giáo án, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, trao đổi, cập nhật, khai thác thông tin, tư liệu trong biên soạn giáo án điện tử, mô phỏng các tình huống chiến đấu, động tác kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, trường bắn và đưa những hình ảnh, thông tin mới về hoạt động quốc phòng và an ninh vào bài giảng, tạo sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học qua từng chuyên đề, khắc phục lối truyền thụ một chiều theo kiểu độc thoại, tăng tính đối thoại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành và thông qua thực hành để tiếp thu kiến thức lý thuyết. Trung tâm cần xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa trong thời gian sinh viên học tập như: tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, nói chuyện truyền thống, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và tham gia các hoạt động xã hội,... giúp sinh viên tiếp thu kiến thức từ thực tế, gắn học đi đôi với hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

        Thứ ba, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, học liệu, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy - học.  Hằng năm, lưu lượng sinh viên phân luồng vào Trung tâm ngày một tăng, trong khi đó ngân sách và điều kiện bảo đảm tăng không nhiều. Thời gian qua, ngoài nguồn ngân sách bảo đảm của Nhà trường, Trung tâm đã chủ động, huy động các nguồn lực khác để đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị dạy học, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, giảng đường, thao trường, bãi tập... Tuy nhiên, những cố gắng đó chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Đến nay Trung tâm được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, như: nơi ăn ở, sinh hoạt, khu vui chơi, giải trí, sân chơi thể thao, thư viện; hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập chưa đạt chuẩn, phòng học chuyên dùng thiếu các thiết bị phục vụ dạy - học, mô hình, học cụ còn ít… điều đó đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả Giáo dục quốc phòng và an ninh cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm.

        Thứ tư, chủ động phát huy vai trò tích cực, tự giác của sinh viên trong quá trình tham gia học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên hiện nay. Bởi vì, sinh viên là chủ thể của quá trình nhận thức, trực tiếp lĩnh hội, chuyển hoá tri thức chính trị, quân sự, quốc phòng thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, chuyển hoạt động dạy học thành tự học. Để phát huy tốt vai trò, tính tích cực tự giác của sinh viên, các cán bộ, giảng viên cần phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm cho sinh viên hiểu rõ vị trí, vai trò của Giáo dục quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp cách mạng mới; tiến hành động viên khen thưởng kịp thời, tạo khí thế và động cơ thi đua học tập, rèn luyện tích cực, khơi dậy tinh thần ham học, phát huy tối đa tính tích cực, tự giác học tập, rèn luyện của sinh viên, qua đó hạn chế được những tiêu cực, thụ động trong quá trình lĩnh hội kiến thức quốc phòng và an ninh. Bên cạnh đó, Trung tâm cần chủ động và duy trì việc thực hiện thu thập thông tin phản hồi từ người học và các đơn vị liên kết đào tạo để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh các hoạt động của Trung tâm để chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ngày càng đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                            T/M TRUNG TÂM GDQP VÀ AN TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC

                                                                                                                                             THẠC SỸ. DƯƠNG XUÂN LƯỢNG

Kết quả thực hiện liên kết đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

Kết quả thực hiện liên kết đào tạo

môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

I. Đặc điểm tình hình 

  1. Thuận lợi

        Trong suốt thời gian qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (Trung tâm GDQP&AN) đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Vụ GDQP và AN - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng; sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị chức năng trong nhà trường; sự nỗ lực tích cực, tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn đơn vị.

        Ban Giám đốc Trung tâm GDQP&AN,Trường Đại học Tây Bắc đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác GDQP&AN trong tình hình mới, Luật GDQP&AN và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác QP&AN của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các chỉ thị, nghị quyết về công tác GDQP&AN của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, HĐGDQPAN Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo.

        Trung tâm GDQP&AN luôn thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của ngành, của nhà trường có tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ giảng viên, không ngừng học tập, nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, như ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn học GDQP&AN của Trung tâm. Giữ vững nề nếp, kỷ cương, quy trình, quy chế, chế độ hoạt động được bổ sung theo hướng nâng cao chất lượng, tính chính quy, chuyên nghiệp.

  1. Khó khăn

        Năm 2020, Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Tây Bắc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Tình hình đó đã tác động không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động GDQP&AN tại Trung tâm. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGĐT thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BGĐT đã đặt ra cho Trung tâm những nhiệm vụ hết sức nặng nề.

        Đơn vị đi vào hoạt động từ năm 2013, tuy vậy, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ chưa được đồng bộ, còn thiếu so với những yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Trung tâm vẫn còn thiếu thốn hoặc chưa đạt chuẩn như nơi ăn ở, sinh hoạt, khu vui chơi, giải trí, sân chơi thể thao, thư viện; hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, các thiết bị phục vụ dạy - học, mô hình, học cụ… Khó khăn đó đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả GDQP&AN cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm.

        Khung chương trình quy định để đào tạo cho các đối tượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 05/2020/TT-BGĐT) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH) không thống nhất.

Sinh viên học tập tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc

II. Kết quả thực hiện Liên kết đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng năm và an ninh năm 2020

        Trung tâm đã xác định những mục tiêu cơ bản là trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Giáo dục Quốc phòng - An ninh như: điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vinh dự  trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ được âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, tích cực tham gia công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của địch...cho học sinh, sinh viên.

       Tháng 9 năm 2020, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức thành công Hội nghị Triển khai Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc liên kết đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh với các trường của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu được tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

       Theo phân luồng của Thông tư 123/2015/TTLB-BGDĐT-BQP-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 và Quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ sung các trường liên kết môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm có các Trường sau:

- Trường Đại học Tây Bắc;

- Trường Cao đẳng Y tế Sơn La;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La;

- Trường Cao đẳng Sơn La;

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu;

- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên;

- Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên;

- Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên.

        Theo kế hoạch các đơn vị liên kết sẽ tập trung về Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc để thống nhất tổ chức thực hiện giảng dạy, học tập môn học GDQP&AN đảm bảo đúng quy định, đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQP&AN.

         Kết quả thực hiện trong năm 2020, Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện đào tạo được 05 khóa học cho 02 trường đó là Trường Đại học Tây Bắc Và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, tỉnh Sơn La với 767 sinh viên. Trong đó số lượng sinh viên đạt loại Giỏi là 44 sinh viên, loại Khá là 442 sinh viên, Trung bình là 269 sinh viên, loại Đạt là 8 sinh viên và Không đạt là 04 sinh viên.

TT

Khóa

Trường

Giỏi

Tỉ lệ %

Khá

Tỉ lệ %

TB

Tỉ lệ %

Đạt

Tỉ lệ %

K.Đạt

Tỉ lệ %

Tổng

1

39

Trường Đại học Tây Bắc

0

0%

10

24,4%

28

68,3%

1

2,4%

2

4,9%

41

2

40

Trường Đại học Tây Bắc

0

0%

75

37,3%

122

60,7%

2

1%

2

1%

201

3

41

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

34

21%

124

76,5%

3

1,9

1

0,6%

0

0%

162

4

42

Trường Đại học Tây Bắc

6

2,9%

120

57,7%

82

39,4

0

0%

0

0%

208

5

43

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

4

2,5%

113

73%

34

22

4

2,5%

0

0%

155

Tổng

44

5,7%

442

57,7%

269

35,1%

8

1%

4

0,5%

767

        Đối với các trường liên kết theo phân luồng của Bộ Quốc phòng tại hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu sẽ thực hiện nhiệm vụ đào tạo vào đầu năm 2021 theo như đăng ký, tổng số sinh viên của các trường liên kết ước tính khoảng 2000 đến 2500 sinh viên trong một năm.

Hoạt động học thực hành ngoài thao trường

                                                                                                                                                  T/M TRUNG TÂM GDQP&AN TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC

                                                                                                                                                  THẠC SỸ. DƯƠNG XUÂN LƯỢNG

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2020) CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội kiểu mới, Quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang Nhân dân. Được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Trải qua 76 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc và nuôi dưỡng của Nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè Quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.Lễ chào cờ đầu tuần của Sinh viên k42 – Đại học Tây Bắc và k43 – Cao đẳng Y tế Sơn La

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Bắc là đơn vị có chức năng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên của trường Đại học Tây bắc và sinh viên thuộc các trường Cao đẳng, Đại học trong tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Trong những năm qua Trung tâm đã tổ chức hơn 40 khóa học Quân sự cho sinh viên. Từ đó người học có những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Huấn luyện điều lệnh cho Sinh viên k42 – Trường Đại học Tây Bắc Tại Trung tâm

Thấu hiểu được ý nghĩa, giá trị  to lớn của ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tháng 12 năm 2020, Chi bộ - Ban Giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2020. Thông qua các hoạt động đó đã phần nào giáo dục ý chí, nghị lực, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho các em sinh viên đang học tập, rèn luyện tại Trung tâm. Đồng thời tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, lý thú gắn với nếp sống sinh hoạt của người chiến sỹ để các em được trải nghiệm sát thực tế hơn, từ đó tình yêu quê hương, Đất nước trong mỗi Sinh viên đã được khơi dậy, sẵn sàng học tốt, rèn tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong tháng 12 lịch sử với nhiều hoạt động được tổ chức tại Trung tâm cộng thêm sự nhiệt huyết, sôi nổi của của tuổi trẻ, sự phấn đấu vươn lên của mỗi cá nhân Sinh viên đã tạo nên những bức tranh tươi đẹp về nếp sống, sinh hoạt, thi đua học tập, rèn luyện, đạt kết quả đáng khích lệ. Để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi Sinh viên, gắn kết tình bạn, tình đồng chí, tình thầy trò, tạo nên nhiều dấu ấn trong sự phát triển chung của Trung tâm giáo dục quốc phòng và An ninh trường Đại học Tây Bắc.

Gặp mặt các nguyên lãnh đạo của Trung tâm qua các thời kỳ, ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Hoạt động, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp được các em Sinh viên tham gia nhiệt tình tại đơn vị

Hành quân rèn luyện là nội dung được duy trì và thực hiện đều đặn ở mỗi khóa học Quân sự tại Trung tâm. Thể lực hay sức khỏe là yếu tố quan trọng, cốt lõi trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi sinh viên. Do đó việc rèn luyện thể lực thường xuyên đã được Chi bộ -  Ban Giám đốc xác định trong kế hoạch đào tạo của mỗi khóa học Quân sự hằng năm. Thông qua hoạt động Hành quân rèn luyện không chỉ mang lại thể lực và sức khỏe mà còn rèn luyện cho Sinh viên có bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, biết cách xử lý các tình huống xảy ra trong hành quân. Đồng thời tạo cho các em được trải nghiệm sát thực tế chiến đấu của chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt nam. Đồng thời giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế, các chế độ trong ngày, trong tuần cho Sinh viên.

Hoạt động hành quân rèn luyện của các chiến sỹ Đại đội 1 và Đại đội 2 – K42 – Trường Đại học Tây Bắc

Ngoài ra trong mỗi khóa học Chi bộ - Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch hội thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các Trung đội, Đại đội với nhau. Tạo sự hứng khởi, niềm cảm hứng trong học tập. Hơn hết là tạo được không khí thoải mái, vui nhộn cho Sinh viên. Sẵn sàng chấp hành và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tâm GDQP và AN đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên của khu vực Tây Bắc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh giao phó.

Đại tá, Trịnh Quang Vượng Phó Giám đốc Trung tâm và các đồng chí sỹ quan biệt phái của Học viện Biên phòng nhận hoa chúc mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)

Thạc sỹ Dương Xuân Lượng, Phó Giám đốc Trung tâm, giao lưu, phát biểu trong đêm văn nghệ - Thanh xuân màu áo lính

Lửa trại – Vòng xòe đoàn kết giữa các đơn vị trong Trung tâm

Đêm giao lưu văn nghệ thành công khép lại với nhiều cảm xúc, kỷ niệm đẹp trong mỗi Sinh viên tham gia khóa học.

Hội nghị triển khai Quyết định số: 2320/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 21/8,Tại trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Tây Bắc tổ chức hội nghị liên kết Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) thực hiện theo Quyết định số: 2320/QĐ-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự có Tiến sĩ Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Bắc, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN; Đại diện cho cơ quan thường trực Hội đồng Giao dục quốc phòng và an ninh tỉnh Điện Biên: Đại tá Lưu Văn Dân – Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và các đồng chí đại diện Ban giám hiệu, các phòng ban các Trường Cao đẳng trên địa bàn 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Xem tiếp...

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La