無効なURLです

無効なURLです。
プログラム設定の反映待ちである可能性があります。
しばらく時間をおいて再度アクセスをお試しください。

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Trung tâm năm 2023

 

Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ GDQP&AN

Xem tiếp...

Thông báo Kết luận cuộc họp giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TRUNG TÂM GDQP VÀ AN

Số:       /TB-GDQPAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban công tác tháng 8/2021.

Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2021

 

Ngày 10/9/2021 tại phòng họp giao ban Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9. Tham dự cuộc họp có ThS. Dương Xuân Lượng - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm (Chủ trì cuộc họp), Đại tá Trịnh Quang Vượng - Phó Giám đốc Trung tâm. Toàn thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm tham gia cuộc họp.

Thông qua cuộc họp, đồng chí Phó Giám đốc Dương Xuân Lượng đã tổng hợp kết quả hoạt động của Trung tâm trong tháng 8 như sau:

  1. Những việc đã làm được:

- Triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Nhà trường nhiệm vụ tháng 9 và nhiệm vụ năm học.

- 03 cán bộ, giảng viên của Trung tâm tham gia kì thi tuyển dụng viên chức năm 2021 đạt kết quả tốt.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai giảng dạy trực tuyến cho sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu.

  1. Những việc chưa làm được, hạn chế:

- Nề nếp, tác phong, giờ giấc làm việc trong đơn vị vẫn còn đôi lúc có tình trạng đi muộn, về sớm.

- Công việc của các Ban chức năng được Ban Giám đốc giao cho vẫn còn tình trạng bị chậm tiến độ, sai sót.

  1. Cách khắc phục:

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở về nề nếp, tác phong trong đơn vị.

- Thường xuyên đốc thúc các Ban chức năng nhanh chóng hoàn thành tiến độ công việc được giao.

Sau khi nghe đại diện các ban chức năng, các cá nhân trao đổi ý kiến, thảo luận tại cuộc họp, ThS. Dương Xuân Lượng - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

  1. Giao Ban Hành chính, Tổ chức:

- Chỉnh sửa, bổ sung quy chế hoạt động của Trung tâm.

- Xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống website của đơn vị.

- Duy trì nghiêm túc nề nếp, tác phong, giờ giấc làm việc trong đơn vị.

- Tổng hợp nội dung, kết luận các cuộc họp thông báo lên website đơn vị.

  1. Giao Ban Đào tạo và Quản lý sinh viên:

- Bổ sung quy chế đào tạo (Quy chế đánh giá giảng viên).

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy phần thực hành cho sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu.

- Căn cứ công văn trả lời của các Trường liên kết, hoàn chỉnh lịch đào tạo trong năm học 2021 - 2022.

  1. Giao Ban Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật:

- Rà soát kế hoạch tài chính năm học 2021 - 2022, đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo trong đơn vị.

- Bảo trì, bảo dưỡng quân trang, quân khí, doanh trại phục vụ năm học mới.

- Xây dựng thao trường di động, lô cốt…. phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

  1. Giao đồng chí Kiều Tiến Lương: Tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Nhà trường.

Trên đây là kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm trong cuộc họp giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9. Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Ban Giám đốc vào ngày 15/9/2021./.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

ThS. Dương Xuân Lượng

 

 

Kế hoạch đào tạo khoá 2, năm học 2014-2015

Xem kế hoạch đào tạo khoá 2, năm học 2014-2015 ở phần sheet5

Kế hoạch đào tạo khoá 1, năm học 2014-2015

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La