sex videos live xnxx video tv xxx

free xxx watch

xxx porn

xxx sex xhamster

pornhub

chudai indian sex

xnxx

xvideos

xxx xnxx

xvideos

xxx porn tube

Kế hoạch năm học 2021-2022

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, giảng viên trong Trung tâm. Nâng cao chất lượng đội ngũ, số lượng cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động liên kết với các Trường trong và ngoài tỉnh.

- Hoàn thành tốt mọi công việc của Nhà trường giao.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên trong Trung tâm.

  1. Yêu cầu

- Toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị cùng nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch năm học đề ra.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc đối với mỗi cán bộ, giảng viên.

II. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

  1. Dự báo tình hình Nhà trường

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh cả đất nước đang chung tay phòng, chống đại dịch Covid 19. Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn trường tiếp tục thi đua đạt thành tích tốt trong công tác giảng dạy, phát triển nguồn nhân lực dồi dào cho khu vực Tây Bắc.

  1. Dự báo tình hình đơn vị

- Tình hình đơn vị trong năm học 2021-2022 tăng thêm 03 biên chế. Trong đó 02 biên chế là giảng viên, 01 chuyên viên được bố trí vào các bộ phận còn thiếu của đơn vị.

- Số lượng sinh viên theo phân luồng là 09 trường của ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Dự kiến thêm 02 trường của Sơn La đó là trường Trung cấp luật Tây Bắc và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La

* Thuận lợi

  Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của Trường Đại học Tây Bắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Trung tâm hiện đã được bàn giao tòa nhà K6 của Trường Đại học Tây Bắc làm nơi ở, sinh hoạt cho cán bộ và HSSV học tập. Trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học khá đầy đủ nhưng do thời gian sử dụng đã lâu nên tình trạng đã cũ và cần sửa chữa bổ sung. An ninh trật tự được đảm bảo tốt. Môi trường học tập ngày càng thân thiện và thay đổi theo hướng hiện đại, giúp cho sinh viên yêu trường mến lớp, có ý thức học tập tốt, giữ gìn trường lớp doanh trại sạch đẹp.

          Đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn đoàn kết thực hiện tốt các nghị quyết,  chủ trương của ngành, của nhà trường.

    Đa số các thành viên trong trung tâm có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đổi mới phương pháp giáo dục hiện đại như dạy học tích hợp, dạy học cá thể.

    Tập thể giảng  viên, cán bộ không ngừng nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, mạnh dạn đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

* Khó khăn

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, Trung tâm vẫn còn gặp một số khó khăn cụ thể sau:

Trình độ năng lực của giảng viên chưa đồng đều. Bên cạnh đó, một số giảng tính chủ động trong việc điều chỉnh các hoạt động giảng dạy, giáo dục cho phù hợp với yêu cầu bài dạy và tình hình thực tế của sinh viên.

Việc sắp xếp thời khoá biểu đôi khi chưa đảm bảo tính khoa học, chưa đáp ứng yêu cầu của nhiều loại hình đào tạo.

Số lượng giảng viên tham gia công tác giảng dạy đúng chuyên ngành cho HSSV còn hạn chế.

Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng tới kế hoạch đào tạo của Trung tâm.

Cơ sở vật chất chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc cho cán bộ, giảng viên.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

  1. Công tác chính trị, tư tưởng

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Việc tổ chức quán triệt trong năm học thực hiện thường xuyên. Các nội quy, quy định được phổ biến cụ thể và thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của Trung tâm, đánh giá trong sơ kết và tổng kết

 

 

- Cán bộ, viên chức của Trung tâm tham gia các đợt học tập, sinh hoạt chính trị do Nhà trường tổ chức.

- Phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ

8/2021-6/2022

 

- Tự học, bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, tác phong

- Đánh giá xếp loại công chức hàng tháng

8/2021-6/2022

 

- Làm các thủ tục kết nạp Đảng cho 02 đồng chí.

- Kiểm tra và giám sát các đồng chí trong thời gian thử thách

8/2021-6/2022

02 đồng chí

  1. Công tác tổ chức, cán bộ

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- 03 cán bộ, giảng viên tham gia lớp thạc sỹ

Thường xuyên đôn đốc cán bộ, giảng viên và yêu cầu báo cáo theo tiến độ

03 đồng chí

Hoàn thành

- Xây dựng KPIs của Trung tâm

Giao cán bộ phụ trách và xác định thời gian

1 bản KPIs

07-10/2021

Hoàn thành

2.3. Công tác đào tạo

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Thực hiện công tác đào tạo môn GDQPAN cho sinh viên các Trường CĐ, ĐH theo phân luồng của Bộ. (09 trường CĐ,ĐH của tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên) và 02 trường trung cấp không trong phân luồng (Trung cấp luật Tây Bắc, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La)

- Phối hợp với các trường liên kết xây dựng kế hoạch huấn luyện môn GDQPAN cho sinh viên.

 

8/2021-6/2022

 

Đào tạo 09 khóa

- Tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN cho trường TH,THCS,THPT Chu Văn An

- Phối hợp với trường TH,THCS,THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch đào tạo

Học kì I: 12/2021

Học kì II: 3/2022

Hoàn thành

 

2.4. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- 02 đề tài cấp cơ sở

Các bộ phận, cá nhân đăng kí, thực hiện

8/2021-6/2022

Hoàn thành 02 đề tài cấp cơ sở

- 09 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN

Các cán bộ, giảng viên đăng kí, thực hiện

8/2021-6/2022

09 bài báo

- Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng môn học GDQPAN cấp Trung tâm

Đơn vị đăng kí, thực hiện

4/2022

Hoàn thành

2.5. Công tác kết nối và phục vụ cộng đồng

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Kế hoạch kết nối phục vụ cộng đồng năm 2021-2022

Xây dựng Kế hoạch

1 bản Kế hoạch

8/2021-6/2022

 Được phê duyệt

- Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 cho học sinh, sinh viên

Cử cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do Nhà trường chỉ đạo

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức chương trình Học kì hè Quân đội năm 2022

Xây dựng chương trình, tuyển sinh và thực hiện chương trình

02 khóa

6/2022-7/2022

Tổ chức 02 khóa học

- Báo cáo hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm 2021-2022

Viết báo cáo

01 bản Báo cáo

6/2022

Hoàn thành

2.6. Công tác đảm bảo chất lượng

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Thực hiện đào tạo, công nhận kết quả học tập, phát chứng chỉ cho sinh viên đủ điều kiện hoàn thành môn học GDQPAN

Đào tạo, kiểm tra, cấp phát chứng chỉ

8/2021-6/2022

99% Sinh viên hoàn thành môn học và được cấp chứng chỉ theo quy định

- Tổ chức dự giờ, kiểm tra chất lượng giảng dạy của từng giảng viên.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy trong từng khóa học

8/2021-6/2022

100% giảng viên đạt chất lượng giảng dạy từ Khá trở lên

- Lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng giảng dạy môn GDQP&AN

- Lấy ý kiến từ người học

Trong các khóa đào tạo

Hoàn thành

2.7. Công tác tin học hóa, chuyển đổi số

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Sử dụng, quản lí, lưu trữ các văn bản qua hệ thống ioffice thành thạo đạt hiệu quả tốt.

Các bộ phận có tài khoản ioffice theo dõi, lưu trữ, phổ biến các văn bản có liên quan đến đơn vị

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Quản lí, sử dụng website đơn vị vào mục địch quảng bá hình ảnh Nhà trường và đơn vị qua các bài viết, tin tức hàng tuần, hàng tháng.

 

Phân công cán bộ, giảng viên viết bài, đăng tải các tin tức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Trung tâm và Nhà trường

Mỗi tháng 01 bài viết đăng trên website Trung tâm hoặc website Nhà trường.

8/2021-6/2022

10 bài viết, tin tức đăng trên website đơn vị hoặc website Nhà trường

2.8. Công tác học sinh-sinh viên

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Quản lý sinh viên học tập tại Trung tâm.

Quản lý, làm công tác tư tưởng cho sinh viên học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt.

09 khóa

8/2021-6/2022

09 khóa

100% sinh viên không vi phạm kỉ luật đơn vị

2.9. Công tác tài chính

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

Xây dựng bảng dự toán kinh phí năm học 2021-2022

Lập bảng dự toán, trình duyệt

06/2021

Hoàn thành

Thực hiện báo cáo tài chính đúng quy định, thời hạn

Viết báo cáo, trình duyệt

12/2021

Hoàn thành

2.10. Các hoạt động khác

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Công tác đoàn thể…

Nội dung hoạt động

Các biện pháp thực hiện

Chỉ báo, thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

- Tổ chức hội thao bóng chuyền

Xây dựng kế hoạch, thực hiện trong từng khóa học

9 khóa

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức thi gấp nội vụ

Xây dựng kế hoạch, thực hiện trong từng khóa học

9 khóa

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức hội thi văn nghệ

Xây dựng kế hoạch, thực hiện trong từng khóa học

9 khóa

8/2021-6/2022

Hoàn thành

- Tổ chức cho cán bộ, giảng viên tham quan nghỉ mát.

Xây dựng kế hoạch, căn cứ tình hình dịch bệnh để triển khai tổ chức

4/2022

Hoàn thành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC

TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị liên kết

1

Tháng 8/2021

Tổ chức Hội nghị liên kết môn GDQPAN

Các trường CĐ,ĐH của 3 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên

2

Tháng 9,10,11/2021

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc (Khóa 47+48) và học sinh trường TH, THCS, THPT Chu Văn An

Trường Đại học Tây Bắc

3

Tháng 12/2021

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Sơn La (Khóa 49)

Trường  Cao đẳng Y tế Sơn La

4

Tháng 12/2021

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Sơn La (Khóa 50)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Sơn La

5

Tháng 01/2022

- Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Sơn La (Khóa 51)

 

- Báo cáo Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương về công tác GDQP&ẠN học kỳ I năm học 2021-2022

- Trường Cao đẳng Sơn La

 

 

- Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương

6

Tháng 02/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; Cao đẳng Nghề Điện Biên (Khóa 52+53)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên; Cao đẳng Nghề Điện Biên

7

Tháng 03/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên (Khóa 54)

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

8

Tháng 04/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Điện Biên (Khóa 55)

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

9

Tháng 05/2022

Giảng dạy môn GDQPAN cho sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu (Khóa 56)

Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

10

Tháng 06/2022

- Tổ chức chương trình Học kì hè quân đội năm 2022

 

- Báo cáo Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương về công tác GDQP&ẠN học kỳ I năm học 2021-2022

- Các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La

 

 - Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu 2, Trung ương

 

 

Ảnh hoạt động

Truy cập

Liên hệ

0912559662

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhà K6, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La